Tijdens het Algemeen Overleg (AO) van 30 mei 2018 heeft minister Bruins de Tweede Kamer toegezegd eind 2018 in een brief informatie te geven over de verplichtingen rond digitale afschrift en inzage en gespecificeerde toestemming voor elektronische gegevensuitwisseling, hoe het staat met de ontwikkeling van de persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO) en het programma MedMij, wat de relatie is tussen dit programma en het Landelijk Schakelpunt (LSP), en hoe het zit met regionale grenzen van de gegevensuitwisseling en het (binnen het PGO) open houden van de mogelijkheid, decentraal – dus één op één tussen zorgaanbieder en patiënt – gegevens uit te wisselen en zo duidelijkheid te verschaffen rond de (uitvoering van) de motie Teunissen.

In deze bijlage gaat Minister Bruins in op genoemde onderwerpen in. Daarnaast zal hij ingaan op de moties die in het vervolg op het AO door uw Kamer zijn ingediend en aanvaard. Een deel van de onderwerpen heeft raakvlakken met de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens), de Tweede Kamer ontvangt binnenkort de aan de Eerste Kamer toegezegde jaarlijkse voortgangsrapportage over deze wet.

Bij downloads is meer informatie te vinden. Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken