Met het kwaliteitskader en de daarbij horende extra gelden in de hand, moeten zorgkantoren nadrukkelijk onderscheid gaan maken tussen goede aanbieders en aanbieders die minder kwaliteit leveren. Dat komt naar voren uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz).

 

Verder verwacht de NZa dat de zorgkantoren zich inzetten voor passende zorg die aansluit op individuele wensen en behoeften van cliënten. In dit kader is met name van belang dat de zorgkantoren passende oplossingen vinden voor mensen op wachtlijsten.

Daarnaast wil de NZa dat de zorgkantoren blijven waken over de rechtmatigheid van de betalingen. In totaal ging er bij de zorgkantoren in 2017 19,8 miljard euro aan Wlz-gelden om, 400 miljoen euro meer dan in 2016. Het aandeel zorg in natura bedroeg 18,1 miljard euro tegen 1,7 miljard euro aan persoonsgebonden budgetten (pgb’s). Net als voorgaande jaren kan de NZa op basis van de gegeven informatie niet vaststellen of de pgb-uitgaven rechtmatig waren. Naar verwachting zal dit ook voor 2018 zo zijn. Hoewel deze problemen buiten de verantwoordelijkheid van de zorgkantoren vallen, verwacht de NZa van zorgkantoren een actieve opstelling bij het toekomstbestendig maken van het pgb-systeem.

Bij downloads is het Profiel Zorginkoop 2021 te vinden.

Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken