De NZa heeft de afgelopen periode veel meldingen gekregen van zorgaanbieders over de contractering. Dit blijkt uit de rapportage ‘Aan de slag met meldingen!’ (zie downloads) over het 3e kwartaal van 2018. De meeste meldingen gingen over de contractering in de huisartsenzorg en de paramedische zorg (fysiotherapie, logopedie, diëtetiek en ergotherapie orthopedische zorg) en hulpmiddelen.

Zorgverzekeraars kopen zorg in zodat hun verzekerden de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Daarvoor sluiten ze contracten. Zorgaanbieders kunnen zich bij ons melden als zij vermoeden dat zorgverzekeraars zich niet aan de contracteerregels van de NZa houden.

De NZa ontvangt ook veel meldingen over de inhoud van contracten, bijvoorbeeld over de hoogte van het tarief dat zorgverzekeraars willen betalen en verdere eisen die zij stellen. In totaal hebben zij vanaf april bijna 800 vragen en meldingen van paramedici gehad over de contractering. De NZa is geen partij in individuele onderhandelingen tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar. De NZa heeft naar aanleiding van de meldingen gesproken met vertegenwoordigers van zorgverzekeraars en paramedici over de knelpunten. Uit de meldingen komt naar voren dat de contractering erg stroef verloopt.

Lees hieronder verder.Bron: NZa

Externe links:
NZa: Veel meldingen over contractering
NAI Zorgcontractering


Downloads:
Aam de slag met meldingen!


Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken