Ministers De Jonge (VWS) en Bruins (Medische Zorg en Sport) en staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van het programma Rechtmatige Zorg 2018-2021 – aanpak van fouten en fraude in de zorg.

Het doel van hun aanpak is een forse vermindering van onrechtmatigheden in de zorg via drie sporen:
1. Het voorkomen van fouten en fraude;
2. De focus op vijf specifieke zorgsectoren2;
3. Wetgevingstrajecten die bijdragen aan het voorkomen en bestrijden van fouten en fraude.

Bij downloads zijn verschillende documenten geplaatst. Het rapport ‘1e Voortgangsrapportage Rechtmatige Zorg 2018-2021’ beschrijft de voortgang van het programma Rechtmatige Zorg 2018-2021 – aanpak van fouten en fraude in de zorg sinds de start in april 2018.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken