DBS heeft de financiële kengetallen van zorginstellingen in kaart gebracht. Hiermee is het mogelijk individuele zorginstellingen te benchmarken. In dit rapport zijn de zorginstellingen op basis van de waarde van een groot aantal financiële kengetallen over het jaar 2017 ingedeeld in tien gelijke groepen of decielen. Door vergelijking van de waarden van een individuele zorginstelling met de grenswaarden behorende bij deze decielen kan de financiële positie van deze instelling afgezet worden tegen die van een groep van vergelijkbare instellingen (benchmark).

Het maatwerktabel met voorlopige cijfers over grenswaarden van financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2017, waarmee het mogelijk is individuele zorginstellingen te benchmarken. In deze tabel zijn de zorginstellingen op basis van de waarde van een select aantal financiële kengetallen over het jaar 2017 ingedeeld in tien gelijke groepen of decielen. Door vergelijking van de waarden van een individuele zorginstelling met de grenswaarden behorende bij deze decielen kan de financiële positie van deze instelling afgezet worden tegen die van een groep van vergelijkbare instellingen.

Bij downloads kunt u de paper en het maatwerktabel inzien.Bron: CBS

Externe links:
Financiële kengetallen zorginstellingen 2017Downloads:
Rapport Financiele kengetallen zorginstellingen 2017
Maatwerktabel kengetallen 2017

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken