Volgens het ING Economisch Bureau zal de groei van de zorg in 2019 naar verwachting voor het eerst sinds 2013 weer boven de groei van de gehele gehele economie liggen (3% vs 2%). Het kabinet zal met name meer geld uittrekken voor de ouderenzorg. De geneeskundige zorg groeit minder hard dan de langdurige zorg door de afspraken over volumeplafonds.

Structurele factoren die deze groei in de zorg veroorzaken komt door vergrijzing, kostbare technologische uitvindingen en welvaartsgroei. In rijkere landen besteden burgers over het algemeen een groter deel van hun inkomen aan zorg dan in armere landen.

De afgesproken transformatie naar zorg op de juiste plek stimuleert de groei van huisartsenzorg en wijkverpleging. Tot nu toe heeft slechts een klein deel van de beoogde transformatie echt plaatsgevonden. Dit proces vereist grotere netwerken van samenwerkende huisartsen en investeringen in ICT. Met het bestuurlijk akkoord zijn extra middelen vrijgemaakt voor het versterken van de organisatiegraad en het implementeren van procesinnovaties, e-health en digitale uitwisseling van medische gegevens met patiënten en andere zorgverleners.

Lees hieronder verder.Bron: ING

Externe links:
Groei gezondheidszorg neemt toeDownloads:Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken