De Eerste Kamer buigt zich binnenkort over het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorgsector (Wmcz). De LHV heeft samen met andere eerstelijnsorganisaties haar visie op het wetsvoorstel onder de aandacht gebracht van de senatoren. Nu de implementatie van de wetswijziging aanstaande is, hebben zij daarnaast verduidelijkende vragen en aandachtspunten voorgelegd.  

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is uitvoerig gesproken over de bijzondere positie van de eerste lijn. De zorgorganisaties hebben meermaals gepleit voor het uitzonderen van kleinschalige zorgaanbieders met minder dan 50 zorgverleners van de verplichting tot het instellen van een cliëntenraad.

Daarnaast vragen de eerstelijnsorganisaties van huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen, vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten in een gezamenlijke brief aan de Eerste Kamer aandacht voor de volgende punten:

– Wie vallen er onder het begrip ‘natuurlijke personen die zorg verlenen’? 
– Behoefte aan voorbeelddocumenten 
– Datum inwerkingtreding 
– Kosten medezeggenschap niet verdisconteerd in tarieven.

De brief aan de Eerste Kamer kunt u inzien bij downloads.
Lees hieronder verder

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken