De invoering van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen gaat maximaal 26,8 miljoen euro meer kosten. Dit blijkt uit de budget impactanalyse (BIA, zie downloads) die de NZA op verzoek van Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft gemaakt.
In het kwaliteitskader maken partijen afspraken over de kwaliteit waar de spoedzorg in Nederland aan moet voldoen. Op basis van de informatie uit de BIA zullen partijen nadere afspraken maken over het kwaliteitskader en de implementatie ervan.

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen beschrijft hoe partijen in de zorg met elkaar willen samenwerken om iedere patiënt met een acute zorgvraag 24/7 spoedzorg van goede kwaliteit te bieden. Het kwaliteitskader is een landelijk kader voor de samenwerking tussen ketenpartners en beschrijft de minimale vereisten voor de regionale organisatie van de spoedzorg. Het kwaliteitskader is opgesteld door bij de spoedzorg betrokken organisaties. Bij downloads kunt u het Kwaliteitskader Spoedzorgketen inzien.

Lees hieronder verder.Bron: NZa

Externe links:
NZa berekent kosten nieuw kwaliteitskader spoedzorgDownloads:
Kwaliteitskader Spoedzorgketen
Budget impactanalyse Kwaliteitskader Spoedzorgketen

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken