Minister De Jonge (VWS) stuurt de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van de Tweede Kamer de antwoorden op vragen naar aanleiding van het schriftelijk overleg over de onafhankelijke cliëntondersteuning in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Het overleg ging over de inzet van extra middelen voor de cliëntondersteuning zoals is afgesproken in het regeerakkoord.

Als bijlage is het rapport ‘Hoe waarderen cliëntondersteuners de ruimte voor autonomie en kwaliteit?’ geplaatst onder downloads.
Dit onderzoek is uitgevoerd door de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) onder cliëntondersteuners over de ruimte die zij ervaren voor autonomie en kwaliteit. Dit gaat over de mate waarin ondersteuners van cliënten die zorg krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en Wlz (Wet langdurige zorg) onafhankelijk kunnen werken en de gewenste kwaliteit in de ondersteuning kunnen bieden.

Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken