De acute zorg was in 2017 nog steeds goed toegankelijk. Het aantal patiënten in de spoedzorg lijkt wat af te nemen. Wel ziet de Nederlande Zorgautoriteit (NZa) dat door de vergrijzing er meer complexe patiënten op de spoedeisende hulp belanden. Dat blijkt uit de monitor acute zorg 2018 van de NZa. Er is actie nodig om drukte in de acute zorg ook in de toekomst op te kunnen blijven vangen.

Samenwerking tussen ziekenhuizen, huisartsen en andere partijen in de acute zorgketen is daarbij het sleutelwoord. ‘Dat betekent dat er een gezamenlijk en gedeeld inzicht moet zijn, een onderling gecoördineerde aanpak en onderlinge kennisdeling van oplossingen die werken.’ 

‘Uit deze monitor blijkt opnieuw dat de acute zorg voldoende toegankelijk is, maar dat de druk ook de komende jaren blijft toenemen’, aldus de NZa.

Bij downloads kunt u de monitor acute zorg 2018 inzien.

Lees hieronder verder.Bron: Nationale Zorggids

Externe links:
Monitor acute zorg 2018: extra aandacht nodig voor vergrijzingDownloads:
Monitor acute zorg 2018


Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken