Zorgaanbieders en gemeenten kunnen per 1 maart 2019, samen met zorginkopers, een aanvraag indienen voor de opschaling van eHealth-toepassingen voor ouderen en voor mensen met een chronische ziekte of beperking die thuis wonen. “Er zijn al veel eHealth toepassingen ontwikkeld die bruikbaar zijn voor deze mensen. Ik wil graag dat die voor meer cliënten beschikbaar komen als onderdeel van de reguliere ondersteuning en zorg”, aldus Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET), een programma van 90 miljoen euro met een looptijd van drie jaar, start dit jaar.

In 2018 kondigde het ministerie de plannen al aan in het programma Langer Thuis (zie externe links), de Stimuleringsregeling is nu gepubliceerd. De Stimuleringsregeling E-Health Thuis loopt per heden tot 1 januari 2022. In totaal is er 90 miljoen euro beschikbaar. Het ministerie verwacht dat daarmee zo’n 280 initiatieven ondersteund kunnen worden. Vanaf 1 maart 2019 kunnen zorgaanbieders en gemeenten een aanvraag indienen.

De regeling is niet bedoeld voor het ontwikkelen van nieuwe technologie. Er is al veel beschikbaar voor zorg en ondersteuning thuis, zoals valsensoren, elektronische sleuteloplossingen, wondverzorging op afstand, communicatieplatforms tussen professionals onderling en de cliënt, leefstijlmonitoring, en technologie die een mantelzorger in staat stelt op afstand in de gaten te houden hoe het met zijn naaste gaat. De SET richt zich op opschaling en borging van het gebruik van deze bestaande eHealth toepassingen, voor ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking, met als doel om hun langer zelfstandig en prettig thuis te laten wonen.

Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken