De discussie tussen rijk en gemeenten over de financiering van het Wmo-abonnementstarief mag niet leiden tot verslechtering van het zorgaanbod via gemeenten. Ook moeten de (minima)regelingen voor lagere inkomens volledig overeind blijven.

Dat stellen Ieder(in), Patiëntenfederatie, Per Saldo, KBO-PCOB en LOC in een brief aan de Tweede Kamer. ‘De lagere eigen bijdragen voor middeninkomens mogen niet tot resultaat hebben dat lagere inkomensgroepen opeens meer moeten betalen. De discussie tussen rijk en gemeenten over budgetten mag mensen niet raken.’

Op 1 januari is het Wmo-abonnementstarief van kracht geworden. Per vier weken geldt een vast, inkomensonafhankelijk, tarief van 17,50 euro. Dat is via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) geregeld. De AmvB is een voorloper op de wet die volgend jaar moet ingaan, waarmee het maximum op eigen bijdragen Wmo structureel wordt ingevoerd.

Lees hieronder verder.Bron: Binnenlands Bestuur

Externe links:
Vast Wmo-tarief mag niet leiden tot verschraling zorgDownloads:Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken