In 2018 zijn er 20.881 datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het aantal meldingen is meer dan verdubbeld ten opzichte van 2017. De meeste datalekken werden gemeld door organisaties uit de sectoren zorg en welzijn, openbaar bestuur en financiële dienstverlening. De sector zorg en welzijn gaat aan kop.

Ook naar aard en ernst van de datalekken springen de meldingen uit zorg en welzijn eruit; vaker dan elders is er sprake van datalekken door hacking en phishing.

Naast het verkeerd versturen van persoonsgegevens noteerde de AP in 2018 ruim zesduizend meldingen ontvangen over gelekte medische gegevens (6.526) en het BSN (6.056). Datalekken met burger-servicenummers (BSN) komen met name voor in de zorg (37 procent) en in de sector openbaar bestuur (33 procent). 

Lees hieronder verder.Bron: Skipr

Externe links:
Sector zorg en welzijn is koploper datalekken
AP ontvangt bijna 21.000 datalekken in 2018


Downloads:Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken