Gisteren heeft de Kamercommissie voor VWS in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek gevoerd over het arbeidsmarktbeleid in de zorg. Zorgthuisnl heeft deze gelegenheid aangegrepen om een reactie te sturen over hun observaties en ervaringen ten aanzien van de arbeidsmarkt. Strekking van deze reactie is dat zij vinden dat er meer aandacht moet zijn voor het behoud van zorgpersoneel.

Verder vinden zij dat de huidige aanpak van de personeelstekorten nu een sterk accent heeft op de verpleeghuiszorg; dit ook in relatie tot de voorwaarden die zijn gesteld aan de € 2.1 miljard in het licht van de discussie over kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Dat terwijl de grootste groep mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, thuis woont. Zorgvragers blijven het liefst thuis wonen totdat dit niet meer kan of niet meer verantwoord is. Verpleeghuizen en geclusterde woonvormen zijn dan de volgende en vaak laatste stap in de zorgketen. De aanpak zou ook meer gericht moeten zijn op de thuiszorg.

De tweede kamer heeft geluisterd naar V&VN. Vrijwel alle politieke partijen noemden het rapport van V&VN of stelden er vragen over. Daardoor kwam het probleem van de hoge uitstroom nadrukkelijk op tafel.
 
Lees hieronder verder.Bron: Thuiszorgnl

Externe links:
Brief Zorgthuisnl aan de vaste Kamercommissie voor VWS
Tweede kamer luistert naar V&VN


Downloads:
Input zorgthuisnl tweede kamer arbeidsmarktbeleid in de zorg


Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken