Zorgkantoren zijn er nog niet in geslaagd om onjuiste betalingen met het persoonsgebonden budget (pgb) te voorkomen. Van 1,7 miljard euro is niet helder of dit bedrag onjuist of onrechtmatig is uitgekeerd. Accountants is het dan ook niet gelukt om een goedkeurende verklaring af te geven aan regionale zorgkantoren. Dit blijkt uit het jaarlijkse rapport Uitvoering Wet Langdurige Zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Hoewel de zorgkantoren voor de Zorgautoriteit hun best doen om fraude met pgb’s te voorkomen, is er toch een deel van de uitgaven dat mogelijk niet klopt. De landelijke problematiek zou bovendien bijdragen aan de onzekerheid rondom pgb’s,vooral bij uitkeringsinstantie SVB.

Van de zorgkantoren wordt wel verwacht dat zij een rol blijven spelen bij het oplossen van de problemen. Het nieuwe portaal dat in gebruik genomen zal worden, moet daaraan bijdragen. Voorlopig bevindt dit platform zich nog in een testfase, waarbij eerder al geconcludeerd werd dat het systeem nog veel fouten kende. Het zou er in de toekomst juist voor moeten zorgen dat Nederlanders met een pgb makkelijker hun budget kunnen controleren.

Lees hieronder verder.Bron: Nationale Zorggids

Externe links:
Zo’n 1,7 miljard euro aan pgb's is onjuist of onrechtmatigDownloads:
Uitvoering Wlz door zorgkantoren 2017-2018


Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken