De NZa wil het mandaat om de bedrijfsvoering van zorgaanbieders te toetsen aan de zorgbrede governancecode. ‘Dat zou het leven voor ons een stuk gemakkelijker maken,’ aldus Karina Raaijmakers, directeur Toezicht en Handhaving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De zorgbrede governancecode die is afgesproken tussen de verschillende brancheorganisaties valt onder zelfregulering. Er is geen externe toezichthouder die kan handhaven als een zorgorganisatie zich niet houdt aan de afspraken. Zoals bijvoorbeeld de afspraak dat een lid van een raad van toezicht geen directeur of lid van de raad van toezicht mag zijn van een concurrerende zorgorganisatie in het eigen werkgebied. Ook mag een lid van een raad van toezicht niet binnen drie jaar na aftreden optreden als interim-bestuurder van de organisatie. ‘De zorgverzekeraar houdt bij de inkoop rekening met de code. Ook de NZa neemt de code in haar toezicht mee wanneer we breder onderzoek doen maar de NZa handhaaft niet wanneer een instelling zich niet aan de code houdt. Het zou een mooie aanvulling op ons instrumentarium zijn als we dat wel zouden kunnen,’ zegt Raaijmakers.

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. Bij elk principe wordt de concrete toepassing beschreven. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen. Bij downloads vindt u de Governancecode Zorg 2017.

Lees hieronder verder.Bron: Zorgvisie

Externe links:
NZa wil mandaat om zorgcode te betrekken in toezicht
Governancecode Zorg


Downloads:
Governancecode zorg 2017


Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken