Tientallen gemeenten hebben de afgelopen jaren de eigen bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen verlaagd of (deels) geschrapt. Hiermee wilden ze met name voorkomen dat mensen zouden afzien De gemeente Zaanstad ging in 2015 met een plafond voor eigen bijdragen werken, Ede en Gouda verlaagden twee jaar geleden het marginale inkomensafhankelijk tarief en Raalte hanteert sinds 2017 een generieke korting op de eigen bijdrage. En dan zijn er nog gemeenten die de eigen bijdrage helemaal stopzetten.

Of dit tot een toename van cliënten heeft geleid, is niet bij alle gemeenten helder. De gemeente Gemert-Bakel denkt van wel. Drechtsteden vermoedt het ook, maar stelt dat de stijging niet alleen komt door de wijzigingen rondom de eigen bijdrage. Raalte ziet wel een toename van het aantal cliënten, maar durft niet te stellen dat een lagere eigen bijdrage hierin een rol heeft gespeeld. Helmond, Ede en de regio Meijerij zien geen sterke toename in het aantal Wmo-aanvragers.

De gemeenten verwachten dat het Wmo-abonnementstarief een heel ander effect teweegbrengt. “De korting die wij hebben verleend, leverde vooral financieel gewin op voor de inwoners van de lagere inkomensklasse. Hiermee kan ook geen vergelijking worden gemaakt met het abonnementstarief dat een voordeel oplevert voor inwoners in een hogere inkomenscategorie. Juist deze groep inwoners koos er eerder voor om een voorziening zelf te betalen”, zegt een woordvoerder van de gemeente Raalte. Andere gemeenten, waaronder Gouda en Ede, zijn ook tegen het abonnementstarief. Niet omdat ze niet nog meer zorg willen leveren, maar omdat de Wmo hiermee niet meer uitgaat van de eigen verantwoordelijkheid van de mens.

Lees hieronder verder.Bron: Binnenlands Bestuur

Externe links:
Gemeenten houden hart vast voor Wmo-uitgaven
Abonnementstarief Wmo levert voordeel op voor rijkere inwoners


Downloads:Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken