Om de ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen te bevorderen heeft het kabinet een stimuleringsregeling opengesteld. In de praktijk blijkt het vaak lastig om de financiering van bewonersinitiatieven rond te krijgen. Met deze regeling van ruim 164 miljoen euro hoopt het kabinet deze initiatieven te ondersteunen.

De regeling is erop gespitst nieuwe wooninitiatieven te helpen bij de financiering met een garantiestelling of lening en bestaat uit drie onderdelen: 
1. Een subsidie voor de initiatieffase van een woonzorgarrangement, waarin de haalbaarheid van het initiatief getoetst kan worden. Hiermee kunnen in 2019 naar schatting tussen de 70 en 90 plannen worden gesubsidieerd. 
2. Borgstelling door de overheid voor 90% van leningen van banken voor de planontwikkelfase. Met de regeling wordt mogelijk dat tot 10 miljoen aan leningen wordt geborgd voor jaarlijks minimaal 50 projecten.
3. Borgstelling voor een achtergestelde lening van 15% van de stichtingskosten bij de bouw- en nafinancieringsfase. Met deze borgstelling wordt het voor bewonersinitiatieven en sociale ondernemers veel eerder mogelijk om de financiering rond te krijgen. Hiermee kunnen de komende jaren naar verwachting ieder jaar leningen voor zo’n 50 projecten worden geborgd.

Lees hieronder verder.Bron: Rijksoverheid

Externe links:
Stimuleringsregeling om nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen vlot te trekkenDownloads:Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken