Op dit moment mogen werkgevers tot 1,2% van het totale fiscale loon (de loonsom van alle medewerkers samen) onbelast vergoeden of verstrekken. Dit is de vrije ruimte. Daarbovenop kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen geven die zijn vrijgesteld, zoals voor reiskosten, een telefoon of opleidingskosten. 

Dit percentage wordt verhoogd naar 1,7% voor de eerste 400.000 euro van het totale fiscale loon. Dit betekent bij een loonsom van 400.000 euro dat werkgevers in de nieuwe situatie 6800 euro onbelast beschikbaar kunnen stellen in plaats van 4800 euro nu. Dit betekent dat de werkgever tot 2000 euro meer onbelaste vergoedingen mag geven aan werknemers. Voor het bedrag boven 400.000 euro blijft het percentage van 1,2% gelden. Met name midden-en kleinbedrijven (mkb) hebben hier voordeel van. 

Ook interessant is dat de vergoeding die de werkgever aan de werknemer geeft voor het aanvragen van een VOG (verklaring omtrent gedrag) voortaan toegevoegd aan de lijst vrijstellingen. 

Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken