De landelijke monitor die de effecten van de invoering van het Wmo-abonnementstarief in kaart moet brengen, moet worden uitgebreid. De derving van de eigen bijdragen van algemene voorzieningen moet bij de monitoring worden betrokken. Dat is een belangrijke kostenpost voor gemeenten, stelt Ede namens de regio FoodValley.

In een memo aan de Tweede Kamer heeft de regio daar recent op gehamerd. Gemeenten vinden ook dat de systematiek voor de vaststelling van de derving van eigen bijdragen voor maatwerkvoorzieningen anders moet. Verder moet de overheid met een hogere compensatie voor gemeenten over de brug komen.

In de monitor wordt naar vier aspecten gekeken:
– het gebruik van Wmo-voorzieningen, kosten en opbrengsten van de eigen bijdragen worden in kaart gebracht;
– of verschuiving zal zijn van maatwerk- naar algemene voorzieningen. (Voor (een deel van de) algemene voorzieningen geldt het vaste Wmo-abonnementstarief pas vanaf 2020);
– het gedrag van cliënten (doen mensen eerder een beroep op een Wmo-voorziening nu de inkomensafhankelijke eigen bijdrage is vervangen door een vast tarief van 17,50 euro per vier weken? Dat vrezen gemeenten.);
– diverse externe en autonome factoren, zoals demografische ontwikkelingen en prijsindexaties als gevolg van veranderingen in cao’s.

Minister De Jonge stelde maandag in antwoord op de kamervragen van de PvdA dat gemeenten ‘naar huidig inzicht voldoende gecompenseerd (zijn) voor het abonnementstarief én de daarbij verwachte toestroom naar voorzieningen’. De kamerbrief is te vinden bij downloads.

Lees hieronder verder.Bron: Binnenlands Bestuur

Externe links:
Monitor eigen bijdrage Wmo schiet tekortDownloads:
Invoering abonnementstarief Wmo
Kamervragen over bericht toeloop verwacht voor zorg van de gemeente door nieuwe regeling

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken