In december 2018 heeft Zorginstituut Nederland een Pakket aan Normen en Instrumenten voor een betere personeelssamenstelling in ontvangst genomen van V&VN. Dit pakket is door het Zorginstituut getoetst aan de hand van criteria uit het toetsingskader. Het Zorginstituut oordeelt positief en heeft de personeelsnorm en de indicatoren per 21 januari 2019 opgenomen in het openbare Register.

Het Register is de centrale plek voor informatie over kwaliteit van zorg in Nederland. Opname in het Register betekent dat de normen en indicatoren gelden voor alle verpleeghuizen in Nederland. Concreet betekent dit dat de tijdelijke norm de standaard wordt: minimaal 2 zorgverleners beschikbaar voor zorg en ondersteuning bij intensieve zorgmomenten. Deze norm was eerder al genoemd binnen het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Veldpartijen en ook het Zorginstituut concluderen dat de contextgebonden personeelsnorm het belang van kwalitatief goede zorg en tegelijkertijd doelmatige zorg borgt. Omdat de tijdelijke norm nu de standaard wordt, verandert de contextgebonden personeelsnorm niet.

Bij downloads vindt u een aantal interessante documenten die u meer inzage kunnen geven.
Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken