Naar aanleiding van de vragen van Kamerlid Kerstens over het bericht ‘Landelijke tarieven moeten Wmo betaalbaar houden, geeft minister De Jonge (VWS) antwoorden middels deze kamerbrief.

Vragen die o.a. aan bod komen:
– Vindt u dat de in de cao voor Verpleeg- en Verzorgingstehuizen en Thuiszorg (VVT) afgesproken loonsverhogingen onverkort (tijdig en correct) aan (onder meer) thuiszorgmedewerkers moeten worden uitbetaald?
– Ziet u ook voor uzelf een rol weggelegd om er zorg voor te dragen dat de onder 2. bedoelde loonsverhogingen tijdig en correct (kunnen) worden uitbetaald, bijvoorbeeld door het mogelijk te maken dat daartoe toereikende tarieven met zorgverleners (zijnde de werkgevers van betrokken thuiszorgmedewerkers) worden overeengekomen?
– Herkent en erkent u het signaal dat gemeenten onvoldoende worden gecompenseerd voor door hen (bijvoorbeeld) in de tarieven voor huishoudelijke hulp door te voeren prijsindexaties zoals de hiervoor bedoelde loonsverhogingen?

De brief is te lezen onder het kopje downloads.
Lees hieronder verder.Bron: Rijksoverheid

Externe links:
Beantwoording Kamervragen over landelijke tarieven voor WmoDownloads:
Beantwoording kamervragen over landelijke tarieven voor wmo


Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken