Van 11-22 februari kunnen huisartsen de NZa enquête Monitor Contractering Huisartsenzorg 2019 invullen. Dit onderzoek is een onderdeel van de NZa monitoring van het Hoofdlijnenakkoord 2019-2022. Middels deze enquête geven huisartsen aan in hoeverre zij de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord terugzien in het contract en in de dagelijkse praktijk.

VWS heeft de NZa gevraagd om jaarlijks een beeld te geven van de contractering in de huisartsenzorg in de vorm van een monitor. De monitor moet de komende jaren in kaart brengen op welke wijze de afspraken in het bestuurlijk akkoord gebruikt worden in de individuele contracten met aanbieders van huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg.

Voor het opstellen van de monitor verzamelt NZa informatie over de contracteringsronde 2019 en de wijze waarop de thema’s uit het bestuurlijk akkoord daarin een rol spelen.

Lees hieronder verder.Bron: LHV

Externe links:
Enquête NZa monitor hoofdlijnenakkoord staat online
Monitor Contractering Huisartsenzorg 2019


Downloads:Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken