Per 1 januari 2020 wordt de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz), die de rechten van cliënten beschermt die te maken krijgen met dwang in de zorg vervangen door twee andere wetten. De Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) komen hiervoor in de plaats.

In de Bopz is het criterium ‘gevaar voor zichzelf of anderen’ bepalend. De Wvggz ziet een basis voor gedwongen zorg voor de psychiatrische patiënt van wie stoornis een aanzienlijk risico op ernstige schade voor zichzelf of anderen veroorzaakt. Dit is een ruimer kader dan de Bopz toestaat.

In de Wvggz wordt de invloed van de cliënt gedurende de periode van verplichte zorg geregeld. Er moet met de cliënt overlegd en geëvalueerd worden. Verder mag de cliënt aangeven wat de zorg van zijn/haar voorkeur is en moet hierover uitleg worden gegeven in begrijpelijke taal. Hulpverleners moeten zoveel mogelijk aan de wensen van de cliënt tegemoetkomen, tenzij dit in strijd is met goede hulpverlening.
Familieleden en andere direct betrokkenen worden meer betrokken bij de beslissing of verplichte zorg nodig is. Familievertrouwenspersonen zullen advies en bijstand geven aan familieleden en andere direct betrokkenen van (on)vrijwillig opgenomen personen.

Lees hieronder verder.Bron: Zorgvisie

Externe links:
Bent u klaar voor de nieuwe wetgeving voor de GGZ?Downloads:Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken