De invoering van het Wmo-abonnementstarief leidt tot verwarring. Zo blijkt uit klachten en signalen van burgers die de Nationale Ombudsman de afgelopen weken heeft ontvangen. In een brief aan minister Hugo de Jonge (VWS) dringt de Nationale Ombudsman aan op helderheid.

De onduidelijkheid zit hem in het verschil tussen maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen. Voor Wmo-maatwerkvoorziening is sinds 1 januari het Wmo-abonnementstarief van 17,50 euro per vier weken van kracht. Dat is per AMvB geregeld. Het vaste, inkomensonafhankelijke tarief, voor (een deel van de) algemene voorzieningen gaat pas per 2020 in. Daarvoor moet de wet worden aangepast. Burgers begrijpen dit onderscheid niet, en zijn door een publiekscampagne vanuit VWS op het verkeerde been gezet, stelt de Nationale Ombudsman. ‘De informatie vanuit de overheid was: voor iedereen een nieuw, vast tarief voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit blijkt toch anders. De informatieverstrekking lijkt onduidelijk te zijn geweest.’

De Nationale Ombudsman heeft in een brief aan De Jonge om opheldering gevraagd. Hij wil weten voor wie dit nieuwe tarief geldt en op welke manier gemeenten dat nieuwe tarief moeten toepassen. Er zijn twijfels of gemeenten de maatregel wel juist hebben doorgevoerd. Daarnaast moeten mensen ‘goed geïnformeerd worden over de kosten van een voor hen belangrijke zorgvoorziening en weten waar ze aan toe zijn’, aldus de Ombudsman in zijn brief aan de minister.

Lees hieronder verder.Bron: Binnenlands Bestuur

Externe links:
Eigen bijdrage Wmo leidt tot verwarringDownloads:
Brief Nationale Ombudsman abonnementstarief-Wmo VWS


Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken