Stichting Kwaliteits Impuls Langdurige Zorg (SKILZ) is door V&VN, NVAVG en Verenso opgericht. Ondersteuning van en zorg voor mensen met een complexe en langdurige zorgvraag verbeteren, is het doel van deze nieuwe stichting. SKILZ start d.m.v. subsidie van het ministerie van VWS.

De activiteiten van SKILZ vloeien voort uit het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. De stichting gaat zich o.a. focussen op de ontwikkeling van multidisciplinaire kwaliteitsstandaarden voor de professionals die zorg en ondersteuning leveren. Interdisciplinaire samenwerking is daarbij een belangrijk uitgangspunt, aldus de initiatiefnemers. “We willen immers van elkaar leren, óók op het gebied van kwaliteitsbeleid. Dit alles doen we in nauwe samenwerking met patiënten, mantelzorgers, zorgaanbieders en andere betrokkenen die een rol hebben bij het verbeteren en borgen van kwaliteit.”

Lees hieronder verder.Bron: Skipr

Externe links:
Nieuwe stichting wil kwaliteit langdurige zorg verbeterenDownloads:Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken