Per 1 april 2019 zijn alle BIG-geregistreerde zorgverleners verplicht hun BIG-nummer bekend te maken op onder andere facturen, naambordjes en website(s). Zorgverleners reageerden massaal d.m.v. boze reactie op sociale media: dit staat haaks op het streven naar minder administratie. De artsenfederatie KNMG is ervan overtuigd dat invoering op zo’n korte termijn niet mogelijk is. Naar aanleiding van alle reacties heeft het ministerie van VWS toegezegd te komen met een werkbaar alternatief.

De KNMG ondersteunt weliswaar het principe van vermelding van het BIG-nummer, maar voelt zich overspoeld door de uitwerking. KNMG stelt vast dat het nu om een veel omvangrijkere verplichting voor artsen gaat dan vooraf gedacht. Zo moet het BIG-nummer ook op alle facturen en op websites staan. “Vermelding op facturen lijkt ons een onevenredig belastende administratieve maatregel, omdat deze meestal naar de zorgverzekeraar gaan en niet rechtstreeks naar de patiënt”, aldus de KNMG. De artsenorganisatie zegt niet te zijn meegenomen in de uitvoering van deze wetswijziging, terwijl de minister dit wél had toegezegd in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees hieronder verder.Bron: ZorgenZ...

Externe links:
Vermelding BIG-nummer per 1 april verplichtDownloads:Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken