Er is veel potentie op het gebied van e-health, vindt de Nederlandse Zorgautoriteit. Daarom gaat de NZa dit jaar de mogelijkheden om e-health te declareren onderzoeken. Twee peilers zijn daarbij de wijkverpleging en de langdurige zorg. Zo willen ze bijvoorbeeld kijken of de bestaande regels die er zijn om thuis- en zelfzorgtechnologieën vergoed te krijgen moeten worden opgerekt.

Volgens de NZA kan zorg op afstand met behulp van technologie een belangrijke rol spelen bij het leveren van de juiste zorg op de juiste plek, een speerpunt van het kabinetsbeleid. Dat willen ze stimuleren. In een brief aan het ministerie van VWS licht de NZa toe welke acties zij in 2019 gaan uitzetten. Deze acties moeten in 2020 zorgen voor een bekostiging die meer recht doet aan het potentieel dat in e-health ligt verscholen.

Lees hieronder verder.Bron: NZa

Externe links:
NZa houdt bekostiging e-health tegen het lichtDownloads:Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken