De nieuwe norm, NEN 7524, zal onder meer moeten leiden tot patiëntveiligheid en transparantie van diensten. Vanaf nu kunnen geinteresseerden het normontwerp inzien en voorzien van commentaar en/of suggesties. Dit is mogelijk tot 25 mei 2019. Gebruikers en leveranciers van pseudonimisatiediensten hebben gezamenlijk de eisen opgesteld waaraan de dienstverlening moet voldoen.

Om zorggegevens ethisch en wettelijk verantwoord te mogen gebruiken voor onderzoek worden de gegevens gepseudonimiseerd. Dit betekent dat een vertrouwde onafhankelijke partij de gegevens verwijdert die herleidbaar zijn tot de patiënt en deze vervangt door een pseudocode. Voor onderzoekers en epidemiologen zijn deze gegevens interessant, bijvoorbeeld om de trends in ziekteprevalentie te bepalen of het effect van gezondheidsprogramma´s te monitoren.

Het doel is van de norm is:
– privacy voor de patiënten respecteren;
– beschikbaarheid van de gegevens over langere tijd veilig te stellen;
– transparantie en betrouwbaarheid van de diensten te verbeteren;
– overstappen naar een andere dienstverlener mogelijk te maken.

Lees hieronder verder.Bron: Nen

Externe links:
Norm voor pseudonimisatiedienstverlening voor commentaar gepubliceerd
Normontwerp: inkijken en feedback geven kan hier


Downloads:Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken