Volgens minister De Jonge (VWS) is er geen aanleiding om de landelijke monitor eigen bijdrage Wmo aan te passen. Met de monitor worden verschillende effecten van de invoering van het Wmo-abonnementstarief in kaart gebracht. Gemeenten worden voldoende gecompenseerd voor de derving van inkomsten door de invoering van het abonnementstarief.

Vanuit een aantal hoeken was kritiek geuit op de monitor. Zo zou de derving van inkomsten uit eigen bijdragen voor algemene maatwerkvoorzieningen veel te laag worden ingeschat door het CPB. Het CPB gaat uit van vijf miljoen euro aan inkomstenderving. De gemeenten in de Food Valley stellen dat het vermoedelijk tien keer hoger uitvalt.

Voor de derving van de eigen bijdrage voor algemene voorzieningen is door het CPB een inschatting gemaakt. ‘Ik heb op dit moment geen aanleiding om te veronderstellen dat de gebruikte aannames onjuist zijn’, aldus De Jonge in zijn beantwoording. De minister benadrukt dat de meer precieze effecten van de invoering van het abonnementstarief in de praktijk nauwlettend via de monitor worden gevolgd. De eerste verschijnt in september.

Lees hieronder verder.Bron: Binnenlands Bestuur

Externe links:
Monitor eigen bijdrage Wmo deugt welDownloads:
Beantwoording kamervragen over bericht dat monitoring eigen bijdrage wmo tekortschiet


Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken