De regeling compensatie transitievergoeding is in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling is een nadere uitwerking van de wet waarin de compensatieregeling is opgenomen.

De wet en de regeling zien toe op de compensatie van de transitievergoeding die werkgevers vanaf 1 april 2020 kunnen aanvragen als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen per 1 juli 2015. In deze regeling staan de termijnen waarbinnen de compensatie aangevraagd moet worden bij het UWV. Verder staan in de regeling de termijnen waarbinnen het UWV moet beslissen op een aanvraag. In de toelichting bij de regeling wordt ook nog aandacht besteed aan welke informatie het UWV nodig heeft om tot een beoordeling van de compensatieaanvraag te komen.

Met de wet en de regeling worden drempels weggenomen (die werkgevers ervaren) voor het beëindigen van zogeheten slapende dienstverbanden, waarbij langdurig zieke werknemers in dienst blijven maar geen salaris ontvangen. Werkgevers die gebruik willen maken van de compensatieregeling wordt geadviseerd om alle documenten die zien op het einde van het dienstverband en de reden daarvan, alsmede de berekening en betaling van de transitievergoeding bewaren.

Lees hieronder verder.Bron: Rijksoverheid

Externe links:
Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd
Regeling compensatie transitievergoeding
Ontslag

Downloads:Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken