Het wetsvoorstel over de toegang van GGZ-cliënten tot de Wet langdurige zorg (Wlz) is door het kabinet ingediend bij de Tweede Kamer. Dit voorstel regelt dat mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben vanaf 2021 toegang krijgen tot de Wlz.

Naar verwachting gaat het hierbij om 10.000 cliënten die permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben en nu zorg en ondersteuning krijgen vanuit de Wmo (beschermd wonen), de Zvw, of (na drie jaar psychiatrische behandeling in de Zvw) recht hebben op voorgezet verblijf in de Wlz.

De Wlz wordt zodanig gewijzigd dat cliënten ook toegang hebben als zij vanwege een psychische stoornis een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Deze toegangscriteria zijn dus niet anders dan bij de andere grondslagen die nu al toegang geven tot de Wlz.

Lees hieronder verder.Bron: ActiZ

Externe links:
Wetsvoorstel toegang GGZ-cliënten tot Wlz ingediend bij Tweede KamerDownloads:Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken