Cliënten blijven langer thuis wonen. Ook wordt de zorg steeds complexer. Dat stelt hogere eisen aan de wijkverpleging. De inspectie ziet er op toe dat de zorg thuis van goede kwaliteit en veilig is. Hierbij is het belangrijk dat thuiszorg- organisaties zich continu aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen in de zorg thuis. Wat goede zorg thuis is staat beschreven in het nieuwe kwaliteitskader Wijkverpleging. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft haar manier van toetsen aangepast aan dit kwaliteitskader. Dit aangepaste toetsingskader geldt vanaf heden.

Op basis van eigen evaluatie, het vernieuwde kwaliteitskader wijkverpleging en het addendum op het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, is het toezicht op een aantal onderdelen gewijzigd. Zo heeft de IGJ meer oog voor het zorgnetwerk rondom een cliënt en toetsen zij of de zorg wordt gegeven vanuit een vast team en of de wijkverpleging deelneemt aan het lokale zorgnetwerk.

Een andere belangrijke verandering is dat een toezichtbezoek niet standaard twee dagen is, maar nu ook een eendaags bezoek kan zijn en dat we de invulling van ons bezoek aanpassen aan het type organisatie. We geven nog steeds aan het eind van het bezoek een terugkoppeling van onze bevindingen zodat zorgverleners direct met de verbetermaatregelen aan de slag kunnen.

De IGJ ziet toe op de naleving van een groot aantal wettelijke- en veldnormen. Om transparant te zijn over wat de inspectie toetst, maakt de inspectie toetsingskaders voor onderdelen van de gezondheidszorg. Hier toetst de inspectie op. Het te downloaden toetsingskader is een kader voor het toezichthouden op de zorg thuis. Zorg thuis is zorg die in de thuissituatie van de cliënt wordt geleverd. In dit kader ligt de focus op verpleging en verzorging thuis.

Daarnaast zet de IGJ de laatste ontwikkelingen in het toezicht op de zorg thuis op een rijtje. In 2016 vernieuwden zij hun toezicht op de zorg thuis. Eind 2017 was er een evaluatie. Half 2018 kwam het kwaliteitskader wijk-verpleging uit. In 2019 geldt het addendum bij het kwaliteitskader verpleeghuiszorg voor de langdurige zorg thuis. Alle redenen dus voor de IGJ om hun toezicht aan te passen.

Het document ‘Stand van zaken toezicht op zorg thuis’ is te vinden onder downloads.

Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken