Vanaf 2015 wordt de voormalige AWBZ-zorg gefinancierd uit andere wetten: Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet. De opbrengstenstructuur van zorginstellingen is daardoor gewijzigd en om die reden is overgegaan op een nieuwe StatLinetabel met cijfers vanaf verslagjaar 2015. Vanaf 2015 is ook overgestapt op een volledige dekking van de beschouwde SBI-klassen inclusief privaatgefinancierde zorg en kleine ondernemingen. Om de breuk door de methodewijziging in kaart te brengen is 2015 eveneens op de oude populatie van publiek-gefinancierde zorginstellingen bepaald.

Lees hieronder verder.Bron: CBS

Externe links:
Zorginstellingen; financiën en personeel; methodebreuk 2015Downloads:
Maatwerktabellen Zorginstellingen financiën en personeel


Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken