Het CAK is nog niet voldoende ‘in control’ bij het uitvoeren van haar taken. Het is volgens de (NZa zorgelijk dat de maatregelen die het CAK heeft genomen nog niet tot voldoende verbeteringen hebben geleid. Uit verantwoordingsdocumenten over 2017, die het CAK in september indiende bij de NZa, blijkt dat het CAK onder meer de processen voor het innen van de eigen bijdrage niet op orde heeft. De situatie is niet voldoende verbeterd ten opzichte van de situatie in 2016. Verder zijn er nieuwe verbeterpunten en onzekerheden bij gekomen. Dit meldt de NZa die toezicht houdt op het CAK. 

Het CAK is onder andere verantwoordelijk voor het vaststellen van de eigen bijdragen die mensen moeten betalen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz) en het CAK int deze bijdragen. Ook betaalt het CAK namens de zorgkantoren de aanbieders die langdurige zorg geleverd hebben. Het is van groot belang dat de cliënten een juiste eigen bijdrage betalen en niet achteraf geconfronteerd worden met correcties.

Lees hieronder verder.Bron: De Nationale Zorggids

Externe links:
NZa: ‘CAK heeft interne processen nog niet op orde’Downloads:Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken