Het CIBG meldt in een nieuwsbrief dat door een wijziging in de Wet BIG-zorgverleners per 1 april 2019 verplicht zijn hun BIG-nummer actief bekend te maken.

Door de wijziging van de Wet BIG en vooruitlopend op de nadere regelgeving, heeft het CIBG deze verplichting aangekondigd in een voorlichtingstekst. De berichtgeving heeft tot grote verbolgenheid geleid in het werkveld. De verwachting was dat deze verplichting met betrokkenheid van het werkveld uitgewerkt zou worden. Deze stap is echter overgeslagen en hierdoor zijn de beroepsoefenaars overvallen met een regeling die een veel omvangrijkere administratieve ingreep vraagt, dan op voorhand was voorzien. Verder was niemand geïnformeerd dat dezee verplichting al per 1 april zou ingaan.

ActiZ heeft als reactie dan ook in gezamenlijkheid met vertegenwoordigers van BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaren een brief gestuurd naar Minister de Jonge, waarin een aantal dingen worden gevraagd:
– veldpartijen te betrekken bij de AMvB met betrekking tot dit onderwerp;
– overbodige en onnodige administratieve lasten te voorkomen;
– de inwerkingtreding van de verplichting uit te stellen met een redelijke implementatietermijn;
– een heldere toetsingsnorm door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Bij downloads is de brief van ActiZ te vinden als wel de reactie van Minister de Jonge hierop.
Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken