In deze kamerbrief informeren een aantal ministers over de rapportage van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de inspanningen van zorgverzekeraars om de wachttijden te verminderen in de volgende zorgsectoren:

– geestelijke gezondheidszorg (ggz)

– medisch specialistische zorg (msz)

– wijkverpleging

Met deze toezending wordt voldaan aan de toezegging van de staatssecretaris in de brief bij de NZa informatiekaart inzake wachttijden in de ggz van 21 december 2018.

In deze brief gaan zij per sector nader in op de conclusies van de NZa. Daarnaast behandelen zij algemene conclusies en de vervolgstappen van de NZa.

Het NZa-rapport Controles zorgverzekeraars naar aanpak wachttijden: Samenvattend rapport treft u bij het kopje downloads aan.
Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken