Bij de wijziging van de Wet loonbelasting, als gevolg van Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling (Wet VPL), is een verbod van de ontslagvergoedingenpraktijk in werking getreden. Die ontslagvergoedingen, meestal gebaseerd op de ruime kantonrechtersformule, dienden vaak om oudere werknemers eerder van hun pensioen te laten genieten. De Wet VPL moest ervoor zorgen dat het (ruime) Witteveen-kader weer tot normale proporties wordt teruggebracht.

Alle mogelijkheden om fiscaal gefacilieerd eerder met pensioen te gaan of te stoppen met werken, moesten in de opinie van de overheid worden tegengegaan. Dat gold niet alleen voor privé-pensioenregelingen (zoals lijfrentes) maar ook voor sociale plannen, waarbij oudere werknemers met veel dienstjaren in de onderneming een flinke ontslagvergoeding ontvingen. Die ontslagvergoeding kon worden ingezet om de tijd tot aan de pensioenleeftijd te overbruggen.

Met de nieuwe bepalingen in de Wet loonbelasting (Wet LB) lag op de werkgever de verplichting om (vooral richting Belastingdienst) aan te tonen dat een afvloeiingsregeling niet hoofdzakelijk bedoeld was om oudere werknemers te laten afvloeien – en zeker niet om een overbruggingsregeling tot aan de pensioendatum te creëren. Het beleid van de overheid was namelijk gericht op een grotere arbeidsparticipatie van ouderen; een pensioenregeling werd daarentegen niet als een RVU gezien.

Lees hieronder verder.Bron: CM Web

Externe links:
Fiscale behandeling van regeling vervroegde uittreding veranderdDownloads:Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken