Siza heeft de ambulante revalidatie-methode, waarmee de zorgaanbieder de kloof tussen care, cure en Wmo hoopte te dichten, stopggezet. De eerste uitkomsten leken veelbelovend, maar Nova Me is in december failliet gegaan.

Voor het toepasbaar maken van het zorgconcept voor mensen met een beperking is Nova Me opgericht. Siza heeft een lening verstrekt aan Nova Me uit de middelen die zij reserveren voor zorginnovaties. Daarmee wilde Siza een brug slaan tussen de cure en de care.
Helaas is het Nova Me niet gelukt om de bedrijfsvoering rendabel te krijgen. De patiëntenstroom kwam te langzaam op gang en het kostte te veel tijd om verzekeraars, met name VGZ, mee te nemen in de maatschappelijke opbrengst van dit zorgconcept. Dat maakte dat de kosten opliepen en de inkomsten achter bleven.

Lees hieronder verder.Bron: Siza

Externe links:
Artikel over Nova Me in De GelderlanderDownloads:Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken