De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) en het ministerie van VWS hebben een gezamenlijk actieplan gepresenteerd met als doel de best passende zorg te realiseren, te beginnen bij kwetsbare jongeren die nu in de JeugdzorgPlus wonen. “Wij omarmen dit plan en ondersteunen het vanuit onze verantwoordelijkheid als kennisinstituut.”, aldus Ans van de Maat, directievoorzitter van het Nederlands Jeugdinstituut:

In het plan staan maatregelen om het leefklimaat in de huidige JeugdzorgPlus te verbeteren, op korte termijn beter passende hulp te bieden en het aantal gesloten plaatsingen in de toekomst te verminderen. Het plan is gemaakt door en voor de brede jeugdsector. Van de Maat: “Dat is de kracht van het plan. Alle partijen die een rol spelen in het leven van kinderen en hun gezinnen, waaronder ervaringsdeskundigen, hebben meegewerkt aan de totstandkoming ervan en committeren zich eraan.”

Volgens Van de Maat hebben kinderen en jongeren die nu in de JeugdzorgPlus wonen de hoogste urgentie. “Zij hebben hier en nu onze ondersteuning het hardst nodig. Als we ervoor zorgen dat zij een beter toekomstperspectief krijgen, kunnen we voorkomen dat ze op latere leeftijd nog steeds problemen hebben.”

Het actieplan is te vinden onder het kopje downloads.
Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken