Patiënten, zorgverleners, verzekeraars, ict-ontwikkelaars en de Rijksoverheid: ze zien het allemaal wel iets in de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Maar wat is een PGO? En hoe wordt het toegpepast?

Patiëntenfederatie Nederland, die aan de basis stond van het plan, is een enorme voorstander van de PGO. Dankzij deze omgeving kunnen patiënten écht de regie nemen in de zorg. ‘Een PGO is een levenslang online hulpmiddel voor patiënten om grip te houden op hun eigen gezondheidsdata: van behandeling tot medicatie, onderzoeksuitslagen en inentingen’, aldus de belangenorganisatie.

Ook de zorgverzekeraars en het ministerie van VWS zijn voorstander. Volgens hen kunnen pgo’s bijdragen aan het terugdringen van de kosten van de zorg. Dat dit een kansrijke optie is, daarover bestaat weinig verschil van mening. Om die reden worden pgo’s dan ook in alle hoofdlijnenakkoorden genoemd. Hoe meer regie, hoe minder zorggebruik, is de gedachte.

Lees hieronder verder over de ins and outs van de PGO.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken