De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en ZN (Zorgverzekeraars Nederland) hebben afgesproken om toe te werken naar een land-dekkend samenwerkingsnetwerk tussen gemeenten en zorgverzekeraars op het gebied van zorg en ondersteuning.

Ouderen wonen langer thuis, de noodzaak voor preventie in de wijk neemt toe en de zorg- en ondersteuningsvragen van mensen hangen steeds meer samen. Door deze factoren groeit de behoefte aan goede, lokale afstemming. Dat maakt de noodzaak van de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars vanzelfsprekend. De werkstructuur moet ervoor zorgen dat gemeenten en zorgverzekeraars samen snel en effectief knelpunten in de regio kunnen oplossen.

ActiZ is blij met de intenties die VNG en ZN met deze werkstructuur voor ogen hebben. In een peiling van ActiZ in 2018 gaf 35% van de respondenten aan dat in hun werkgebied nog helemaal niet werd samengewerkt tussen de gemeente(n) en zorgverzekeraar(s). Zie downloads.

Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken