Zes grote kwaliteitsregistraties, DICA, LROI, Nefrovisie, NICE, NHR en Perined, zijn een samenwerking aangegaan met als doel meer eenduidigheid aan te brengen in het vastleggen van zorguitkomsten. Hun gezamenlijke actieplan moet leiden tot hogere zorgkwaliteit door beter inzicht in relevante uitkomsten, minder administratieve lasten en lagere kosten.

Een actieplan geeft een gevoel van urgentie en daar is volgens deze partijen genoeg reden toe. Hoewel Nederland een ‘solide basis’ kent als het gaat om kwaliteitsregistraties met goede resultaten, is de situatie niet optimaal. In de motivering van hun beweegredenen stippen de initiatiefnemers verschillende problemen aan. 

Zo worden zorgaanbieders in de praktijk geconfronteerd met een grote diversiteit van kwaliteitsregistraties. Er zijn verschillen op onder meer het gebied van juridische inbedding, governance, financiering, organisatorische vormgeving en ICT-infrastructuur. Dit leidt niet alleen tot onduidelijkheden en onzekerheden onder zorgaanbieders, ook kunnen gegevens vaak maar voor één doel worden gebruikt. Bovendien worden kwaliteitsregistraties op verschillende wijze gefinancierd, waardoor het speelveld niet gelijk is.

Lees hieronder verder.Bron: Skipr

Externe links:
Kwaliteitsregistraties mikken met actieplan op meer eenduidigheidDownloads:Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken