Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de Quick Scan van de Auditdienst Rijk (ADR), het implementatieplan PGB2.0, de uitkomst van de integrale ketentest (het zogenaamde droogzwemmen), de uitkomst van de softwaretoets van ICTU, een overzicht van de kosten en een periodieke rapportage.

De Auditdienst Rijk heeft een quickscan (zie downloads) uitgevoerd om inzicht te bieden in de wijze waarop het programma PGB de volgende BIT-aanbevelingen heeft opgevolgd:
1. Wijs één organisatie aan voor doorontwikkeling, exploitatie en beheer van het zorgdomein
2. Toets bruikbaarheid software zo snel mogelijk
3. Maak een plan voor landelijke invoering
4. Neem de leiding

Met het nieuwe ondersteuningssysteem voor de uitvoering van het persoonsgebonden budget wordt een gebruiksvriendelijke, rechtmatigere, minder fraudegevoelige en goedkopere uitvoering van het pgb trekkingsrecht gerealiseerd. De notitie ‘De landelijke invoering van PGB2.0’ (zie downloads) schetst de invoering op hoofdlijnen, zodat er inzicht is op het proces van invoering, de werkwijze en de planning.

Lees hieronder verder.Bron: Rijksoverheid

Externe links:
Kamerbrief over toezeggingen PGB2.0Downloads:
Kamerbrief over toezeggingen PGB2.0
Onderzoeksrapport quickscan PGB2.0
De landelijke invoering van PGB2.0

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken