Eén op vier mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) kan met het toegekende budget niet voldoende zorg en ondersteuning inkopen. Vooral mensen met een Wmo-pgb komen in de moeilijkheden. Verder geeft een op de drie pgb-gebruikers aan te weinig budget van gemeenten te krijgen om de benodigde zorg in te kopen.

Dat blijkt uit onderzoek onder 1.865 pgb-gebruikers van Per Saldo en Mantelzorg Nl. Beide belangenverenigingen pleiten voor reële tarieven pgb en minder administratieve rompslomp. Dat doen ze in een position paper die onlangs aan de vaste Kamercommissie van VWS is aangeboden. De commissie sprak vorige week over het persoonsgebonden budget (pgb) en de gevolgen voor mantelzorgers.

De gemaximeerde tarieven zijn soms zo laag dat het moeilijk is om daarvoor gekwalificeerd personeel te vinden, zo wordt in het onderzoek gesteld. ‘Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt merken pbg-houders dat zorgprofessionals kiezen voor een aanstelling elders met betere verdiensten.’ Vooral gemeenten treft blaam, zo blijkt uit het onderzoek. Van de mensen die via een pgb zorg inkopen vanuit de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz) geeft 16 procent aan dat het budget niet toereikend is. Bij mensen die met Wmo-pgb ligt dat op 30 procent.

‘Op dit ogenblik heeft de gemeente de tarieven zo verlaagd dat het niet mogelijk is om zorg in te kopen. Dus wel budget maar een uurtarief waar niemand voor wil en kan werken’, zo meldt een respondent in het onderzoek. ‘Diverse gemeenten hanteren dusdanig lage pgb-tarieven dat daar geen kwalitatief goede zorg van kan worden ingekocht. Eindhoven heeft zijn pgb-tarieven zelfs met 35 procent verlaagd’, stelt Aline Molenaaren, directeur van Per Saldo, de belangenvereniging van pgb-houders. In een reactie laat Eindhoven weten dat de pgb-tarieven met dezelfde percentages zijn verlaagd als de tarieven voor zorg-in-natura. ‘In sommige gevallen kan dat 35 procent zijn’, zo laat een woordvoerder van Eindhoven desgevraagd weten. Het steekt pgb-houders ook dat de tarieven voor zorg in natura vaak hoger zijn dan de pgb-bedragen, ‘terwijl daarvan een relatief hoger percentage opgaat aan overhead in plaats van daadwerkelijke zorg’, aldus een respondent in het onderzoek.

Lees hieronder verder.Bron: Binnenlands Bestuur

Externe links:
Gemeenten betalen te lage pgb-tarieven
Problemen rondom pgb-tarieven


Downloads:Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken