Hoewel het werk in de (verstandelijk)gehandicaptenzorg en de ouderenzorg nogal uit elkaaer ligt, zijn er allerlei gebieden waarop professionals van elkaar kunnen leren. Dat geldt voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten, maar ook voor artsen en psychologen. Om die reden gaan V&VN, de NVAVG (artsen in de gehandicaptenzorg) en Verenso (specialisten ouderengeneeskunde) hun kennis bundelen en samen kwaliteitsstandaarden ontwikkelen. Daarbij staan de professionals en hun cliënten en naasten centraal.

Op 5 april werd het startsein gegeven voor de samenwerking van alle betrokken partijen binnen de voor dit doel opgerichte stichting SKILZ (Stichting Kwaliteits Impuls Langdurige Zorg). Directeur V&VN Sonja Kersten is bestuurslid van de nieuwe stichting: “Onze leden willen graag praktische handvatten om optimale zorg te kunnen leveren. Het van elkaar leren is voor ons vanzelfsprekend. Het is goed dat we dat nu ook verbreden naar de andere beroepsgroepen in de langdurige zorg.”

Basis voor de activiteiten van SKILZ zijn onder meer de Kwaliteitskaders verpleeghuiszorg en gehandicaptenzorg. Concrete doelen zijn: een lange termijn visie op kwaliteitsverbetering in de langdurige zorg en een meerjaren-agenda. Om de kennis uit het veld en de wetenschap op beide domeinen van de langdurige zorg bijeen te brengen, worden zowel een ervaringsraad als een adviesraad samengesteld. Daarnaast worden zorgverzekeraars en toezichthouders betrokken via een partnerraad.

Lees hieronder verder.Bron: V&VN

Externe links:
Leren van elkaar in gehandicapten- en ouderenzorgDownloads:Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken