Er is een toename van fraudesignalen met pgb’s. Criminelen gebruiken zorgfraude als verdienmodel, waardoor kwetsbare mensen de dupe worden. Om de fraude met pgb te bestrijden zal de capaciteit bij de Inpectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) behoorlijk worden versterkt door uitbreiding van personeel. De Jonge laat weten in een reactie op vragen van VVD-Kamerleden Sophie Hermans en Leendert de Lange dat de SZW er 20 fte aan medewerkers bij krijgt.

Onlangs vroegen VVD-Kamerleden Hermans en De Lange de minister om een reactie op recente berichtgeving over fraude met pgb’s.

De Jonge erkent de toename van fraudesignalen met pgb’s. ‘Er zijn personen die willens en wetens misbruik maken van zorggelden en frauderen. Dit dupeert patiënten, verzekerden en de belastingbetaler en zet de solidariteit en betaalbaarheid van het stelsel onder druk. Geld voor de zorg moet besteed worden aan zorg en aan niets anders.’, aldus De Jonge.

Uitbreiding van de opsporingscapaciteit bij de arbeidsinspectie is een van de oplossingen die de minister aan heeft gekondigd. Verder zal het nieuwe pgb-systeem PGB 2.0, dat vanaf juni landelijk wordt uitgerold, een aantal rechtmatigheidscontroles bevatten. Verder moet ook de controle en handhaving door gemeenten worden versterkt.

Onder het kopje downloads vind u de brief met daarin de actieplannen van minister De Jonge.
Lees hieronder verder.Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal

Externe links:
Antwoord op vragen van de leden Hermans en De Lange over zorgfraude als verdienmodel voor criminelenDownloads:
Vragen over zorgfraude als verdienmodel voor criminelen


Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken