Accountants besteden teveel tijd aan de verantwoording van de omzet in het sociaal domein, de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de balanspost voorzieningen in de langdurige zorg. Deze drie factoren nemen zo’n derde van de beschikbare tijd in beslag, terwijl de omvang in de jaarrekening maar beperkt is. Dit blijkt uit de meest recente Financiële Zorgthermometer, de enquête die FIZI en bureau Finance Ideas ieder kwartaal uitzetten onder financials in de zorg.

Vorig jaar constateerde de branchevereniging voor gehandicaptenzorg (VGN) dat gebrek aan uniformering van het administratieve proces bij gemeenten het grootste pijnpunt is voor zorginstellingen. Dit terwijl het aandeel in de omzet van het zorg uit Wmo en Jeugdwet, die de gemeenten sinds 2015 uitvoeren, meestal maar een beperkt deel is. Dit vertaalt zich volgens de respondenten in de Finaciele Zorgthermometer (zie downloads) vervolgens ook in meer kosten en administratieve lasten.

Ook financials bij organisaties in de VVT geven aan dat de tijd die zij besteden aan de verantwoording van de omzet uit het sociaal domein meer is dan verwacht op basis van de omzet. 75 procent van de respondenten uit deze sector geeft aan dat het sociaal domein naar verhouding meer tijd vergt. 67 procent stelt zelfs dat dit beduidend meer tijd kost.

Lees hieronder verder.

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken