ZonMw heeft in het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek twee subsidieoproepen geopend. Een subsidieoproep is bedoelt voor startende regionale samenwerkingsverbanden. De ander voor bestaande samenwerkingsverbanden die regionaal zorg en welzijn aanbieden. In beide gevallen is het begrip ‘regio’ rekbaar, variërend van een paar wijken, een grootstedelijk gebied tot een afgebakend deel van een provincie. Voor beide subsidierondes geldt dat een aanvraag kan worden ingediend tot 14 mei 2019, 14.00 uur. 

Zoals altijd bij de subsidieoproepen van ZonMw zijn er tal van voorwaarden om een aanvraag te kunnen indienen.

Bent u een startend regionaal samenwerkingsverband? Wilt u verkennen op welke wijze u met uw partners een integraal zorg-, ondersteunings- en welzijnsaanbod kunt inrichten in uw regio? En hebt u ondersteuning nodig om uw netwerk te ontwikkelen? Dan is deze subsidieoproep voor u bedoelt.

Lees hieronder verder.Bron: ZorgenZ...

Externe links:
Subsidie voor samenwerkende zorg in de regioDownloads:Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken