V&VN heeft op 11 april het Begrippenkader Indicatieproces gepubliceerd. Hierin legt V&VN de begrippen uit waar bij de indicatie veel discussie over is, en behandelt zij knelpunten en dilemma’s waar iedereen die betrokken is bij de zorg achter de voordeur, tegenaan loopt. Aan het begrippenkader is gewerkt door wijkverpleegkundigen uit heel Nederland.

Het begrippenkader is een toelichting op het Normenkader (zie downloads) waarin zij beschrijven aan welke eisen je moet voldoen om te mogen indiceren, en om verpleging en verzorging in de eigen omgeving te mogen organiseren. Iedereen werkzaam in de wijkverpleging hoort het Normenkader te kennen en gebruiken. Om dat nog beter te kunnen doen, voegt V&VN nu het begrippenkader daaraan toe. Kersten: “Dit begrippenkader is een stevig fundament om het gesprek over goede en gepaste zorg aan te gaan met bijvoorbeeld gemeenten, zorgverzekeraars of de eigen werkgever. Ieder vanuit zijn of haar rol, met respect voor elkaars professionaliteit.”

Lees hieronder verder.Bron: V&VN

Externe links:
V&VN publiceert begrippenkader indicatieproces
Normenkader


Downloads:
Begrippenkader Indicatieproces
Normenkader

Typ hier uw zoekopdracht om de site te doorzoeken